Platstolkning – den mest utbredda tolkmetoden

Platstolkningen är inte bara den äldsta och mest traditionella tolkformen utan även den vanligaste. Tolken är på plats och översätter vad som sägs mellan två parter som inte talar samma språk.

Platstolkning är den bästa tolkmetoden i till exempel domstol där det normalt handlar om simultantolkning. Där brukar det vara ett krav att tolken finns på plats.

Fördelen med platstolkning är att det inte finns någon risk för tekniska fel samt att tolken själv kan observera kroppsspråk och gester som deltagarna indikerar.

 

Vi har utvecklat ett digitalt verktyg som förenklar tolkens tillgänglighet, både när det gäller tid och plats.

 

Platstolkning är särskilt rekommenderat vid tolkinsatser med små barn, hörselskadade eller personer med psykiska problem.

Att tänka på innan du tar emot tolken

  • Planera tolkbesöket noggrant för ett smidigare samtalsflöde.

  • Vid kontakttolkning är det viktigt att möta klientens blick och tala till klienten i jag- och du-form. Om möjligt placera tolken vid kanten som en triangel med spetsen utåt.

  • För att undvika eventuell jäv situation, se till att tolk och klient inte träffas före det planerade besöket. Hänvisa tolken till en annan plats istället för väntrummet.

  • Möt tolken utanför porten vid hembesök.​

SPE logo.png

SE-112 51 Stockholms län

Strandbergsgatan 12, Tr. 6

SNABBLÄNKAR

KONTAKT

©2020 Språkexperterna

FÖLJ OSS

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn
HK_Sthlm_bla_left.png

MEDLEMSKAP