top of page

Din professionella översättningsbyrå

Translation

Translation is the transfer of a text from one language to another. In order for a translation to be as clear as possible, the content and form of the text must be transferred correctly and concretely to the other language.

There are four important concepts in translation. Source text, source language, target text and target language. The source text is the text you translate into the target text in the target language. This requires good knowledge of both languages as well as the social codes, cultural codes, contexts and forms that the languages include.

Our professional translators work with all types of texts. The area includes all forms of technical text, from instructions for use to agreements and medical certificates. Therefore, good knowledge is often required in the relevant field.

This can apply to texts in, for example, law, economics, technology and medicine as well as insurance matters, EU documentation, advertising and marketing, brochures or websites.

We offer specialist translations and certified translations where an authorized translator certifies that it corresponds to the original text. Certified translations are as legitimate as original documents and are common in judgments, legal contexts or when it comes to grades.

TRANSLATION PROCESS

4.png
5.png
3.png

EXAMINATION

Production values the material and makes a check of the material, that the material is readable and complete for a translation.

MATCHNING

A match against our database is made for the assignment.

2.png
6.png
4.png
6.png
6.png
3.png
4.png
8.png

VILLKOR & PRIS

Offert med leveranstid meddelas i förhand till beställaren 

Picture2 (3).png
4.png
Picture9.png

TRANSLATION

After the customer has approved the terms, the work is added.

Picture2_edited (1).png
4.png
Picture10.png

QUALITY ASSURANCE

Internal quality control is done by another authorized translator going through the raw material and translating the text again.

ARCHIVING

Once this has been approved, all history is archived step by step, including corrections to the document.

Picture2 (3).png
4.png
Picture11.png
Picture3.png
4.png
Picture12.png

DELIVERY

Final delivery to customer on the promised delivery date.

FOLLOW-UP

Follow-up of customer feedback is done within 5 working days.

Picture3_edited.png
4.png
Picture13.png

Översättningar av högsta kvalitet till låga priser
Vi på Språkexperterna strävar alltid efter att leverera översättningar av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Våra översättare är professionella och erfarna och använder sig av de senaste verktygen och metoderna för att säkerställa att översättningen blir så noga och exakt som möjligt. Dessutom erbjuder vi konkurrenskraftiga priser så att du kan få värde för pengarna.

Översättningar till och från alla språk
Vi översätter till och från alla språk. Oavsett om du behöver översätta en text från svenska till engelska eller från arabiska till spanska, kan vi hjälpa dig. Våra översättare har bred erfarenhet av att översätta till och från ett stort antal språk och kan hjälpa dig att få din text översatt på ett professionellt och tillförlitligt sätt.

Översättningar för alla branscher och ändamål
Vi på Språkexperterna har erfarenhet av att översätta för alla branscher och ändamål. Oavsett om du behöver översätta en manual för en maskin, en affärsplan eller en hemsida, kan vi hjälpa dig. Våra översättare har bred kunskap om olika branscher och ändamål och kan hjälpa dig att få din text översatt på ett professionellt och tillförlitligt sätt.

Våra facköversättare arbetar med alla typer av texter. Området innefattar alla former av facktext, från bruksanvisningar till avtal och läkarintyg. Därför krävs det ofta goda kunskaper inom det aktuella fackområdet. Det kan gälla vid texter inom exempelvis juridik, ekonomi, teknik och medicin likväl som försäkringsärenden, EU-dokumentation, reklam och marknadsföring, broschyrer eller webbsidor.

Vi erbjuder facköversättningar och bestyrkta översättningar där en auktoriserad translator intygar att den överensstämmer med originaltexten. Bestyrkta översättningar är lika legitima som originalhandlingar och är vanliga vid domar och juridiska sammanhang eller när det gäller betyg.

Språkexperterna hjälper till att översätta alla typer av dokument, från affärsbrev till vetenskapliga artiklar

Varför välja oss som din översättningspartner?

Om du letar efter en professionell och tillförlitlig översättningspartner, kan Språkexperterna vara det perfekta valet för dig. Här är några av anledningarna till varför du bör välja oss:

  • Vi levererar översättningar av högsta kvalitet: Vi strävar alltid efter att leverera översättningar av högsta kvalitet och använder oss av de senaste verktygen och metoderna för att säkerställa att översättningen blir så noga och exakt som möjligt.

  • Vi har översättare som är professionella och erfarna: Våra översättare är professionella och erfarna och har bred kunskap om olika branscher och ändamål. De kan hjälpa dig att få din text översatt på ett professionellt och tillförlitligt sätt.

  • Vi översätter till och från alla språk: Oavsett vilket språk du behöver översätta till eller från, kan vi hjälpa dig. Vi har översättare som är kompetenta i ett stort antal språk.

  • Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser så att du kan få värde för pengarna.

 

Om du är intresserad av att veta mer om våra översättningstjänster, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Vad betyder översättning

Översättning är överförandet av en text från ett språk till ett annat. För att en översättning ska vara så tydlig som möjligt ska textens innehåll och form överföras korrekt och konkret till det andra språket.

Det finns fyra viktiga begrepp inom översättning. Källtext, källspråk, måltext och målspråk. Källtexten är den text man översätter till måltext på målspråket. Detta kräver goda kunskaper i båda språken samt de sociala koder, kulturella koder, kontext och former som språken innefattar.

Våra facköversättare arbetar med alla typer av texter. Området innefattar alla former av facktext, från bruksanvisningar till avtal och läkarintyg. Därför krävs det ofta goda kunskaper inom det aktuella fackområdet. Det kan gälla vid texter inom exempelvis juridik, ekonomi, teknik och medicin likväl som försäkringsärenden, EU-dokumentation, reklam och marknadsföring, broschyrer eller webbsidor.

Vi erbjuder facköversättningar och bestyrkta översättningar där en auktoriserad translator intygar att den överensstämmer med originaltexten. Bestyrkta översättningar är lika legitim som originalhandlingar och är vanliga vid domar, juridiska sammanhang eller när det gäller betyg.

bottom of page